baner9
Previous Next

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych

"Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek i położnych"

Zawartość kursu:

I. Moduł : „Wypalenie zawodowe" teoria i ćwiczenia

• Podstawowy test oceniający „Czy jesteś kandydatem na wypalonego pracownika?”
• Czym jest wypalenie zawodowe?
• Stres w miejscu pracy.
• Symptomy wypalenia w sferze fizycznej, emocjonalnej i behawioralnej w środowisku pracy, rodzinnym i społecznym.
• Przyczyny wypalenia indywidualne, interpersonalne i organizacyjne.
• Fazy, w jakich przebiega wypalenie zawodowe.
• Skutki wypalenia.


Stres przewlekły – skutkiem wypalenia zawodowego.

• Test oceniający skalę stresu
• Mechanizm powstawania stresu
• Symptomy stresu
• Konsekwencje stresu
• Sposoby radzenia sobie z ze stresem


II. Moduł: „Asertywność jako sposób zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym" zawiera teorię i ćwiczenia.

• Umiejętności asertywne
• Zyski i koszty z asertywności
• Asertywne prawa człowieka
• Komunikacja asertywna


III. Moduł: „Relaksacja sposobem zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym" zawiera teoręi i ćwiczenia praktyczne.

Korzyści ze szkolenia:

• Ewidentne korzyści ekonomiczne: wypalony pracownik jest nieefektywny i konfliktowy oraz podatny na choroby (częste zwolnienia lekarskie)
• Umiejętność rozpoznawania wypalenia pozwala skupić się na szybkiej reakcji, gdy wypalony jest pracownik lub gdy dotyczy nas samych.
• Asertywność daje dodatkowe korzyści w postaci zdrowej atmosfery w pracy i umiejętności rozwiązywania konfliktów.
• Wiedza o skutkach motywuje do zapobiegania wypaleniu zawodowemu i stresowi w ogóle

Cena 300,-/os na zamówienie

Godz. 09.00-17.00