baner9
Previous Next

"Kontakt z pacjentem onkologicznym i jego rodziną" I Konferencja z cyklu „Oswoić raka” Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2018

"Radzenie sobie z konfliktami w zespole", II Konferencja "Prawo a medycyna" Warszawska Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2017

"Kontakt z pacjentem chorym onkologicznie", szkolenie dla pielęgniarek Lux-Med, Warszawa. 2015

"Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek i połoznych",
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Mława, 2015

"Efektywna komunikacja. Jak mówić, aby nas słuchano?"
Konstanciński Dom Kultury, 2015

"Ciało domaga się ducha" 
Kozienicki Dom Kultury, 2015

"Kontakt z pacjentem chorym onkologicznie"
, szkolenie dla pielęgniarek Lux-Med , Poznań, Łódź, 2015

"Hipnoza" 
seminarium na Wydziale Kryminalistyki Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Alicja Grzesiak, Gdańsk, 2014 

"Ciało domaga się ducha"
, wykład inauguracyjny oraz warsztat "Hipnoza w służbie psychosomatyki" wystąpienie Alicja Grzesiak, Spotkania z psychologią, Piekary Śląskie 2014

"Efektywna komunikacja. Jak mówić, aby nas słuchano?" Kozienicki Dom Kultury, 2014

"Kontakt z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi", kurs dokształacający dla pielęgniarek, Szpital Klniczny dzieciątka Jezus, Warszawa 2014

"
Kontakt z pacjentem chorym onkologicznie", III Akademia Chirurgii, LUX-Med, Warszawa, 2014, Alicja Grzesiak

"Kontakt z pacjentem onkologicznie chorym", szkolenie dla lekarzy Lux-Med, Warszawa 2014, 2 edycje

"Kontakt z pacjentem przewlekle chorym" kurs dokształcający dla pielęgniarek Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa, 2014

"Kontakt z pacjentem onkologicznie chorym", szkolenie dla pielęgniarek Lux-Med, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk  2014, 7 edycji

"Kontakt z pacjentem"
, Konferencja dla pielęgniarek Lux-Med "Kampania Czujności Onkologicznej" wystąpienie Alicja Grzesiak, Warszawa, 2013

"Psychoonkologia", Konferencja dla lekarzy specjalistów Lux-Med "Kampania czujności onkologicznej", wystąpienie Alicja Grzesiak, Jachranka 2013

"Kontakt z pacjentem i jego rodziną", Konferencja dla lekarzy specjalistów Lux-Med "Kampania czujności onkologicznej", wystąpienie Alicja Grzesiak, Jachranka 2013

"Hipnoza jako metoda wspomagająca leczenie", Konferencja dla lekarzy specjalistów Lux-Med "Kampania Czujnosci Onkologicznej", wystąpienie Alicja Grzesiak, Jachranka 2013

"Lider zawodowo się nie wypala" XXV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, "Zagrożenia Pracy Zawodowej a Zdrowie Pielęgniarki", Instytut Reumatologii, wystąpienie Alicja Grzesiak, Warszawa 2013

"Neuropsychologia. Podstawy diagnozy i terapii", Warszawa 2013
Wojskowy Instytut Medyczny, 
Przedszkole w Starych Babicach,
Prywatny Gabinet, Zgorzelec
Prywatny Gabinet, Ojrzeń

"Kontakt z pacjentem" szkolenie dla rejestratorek medycznych, Warszawa 2013
Medvit, sp. z o.o. Piaseczno
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kołbiel
NZOZ MEDICOR, Zaborów
Centrum Medyczne SPZZOZ, Radzymin
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Biała Podlaska

"Skutki przewlekłego stresu",
Instytut Reumatologii, Warszawa, 2013

"Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych",
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Drewnicy, 2013
kurs dokształcający dla pielęgniarek i polożnych

"Pozostań oazą spokoju" 
Konstańciński Dom Kultury, 2013
"Poczucie szczęścia jako wyznacznik jakości życia", Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, 2013
"Pogodna jesień życia", Kocienicki Dom Kultury, 2013

"Edukacja seksualna"
, dla chłopców, Publiczne Gimnazjum, Belsk Duży, 2013

"Rozwój psychoseksualny dziecka",
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Grójec 2013
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych, Grójec 2013
Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym, Grójec 2013

"Kontakt z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi",
szkolenie dla pracowników socjalnych, Warszawa 2012 ( 3 edycje)

„Kontakt z pacjentem przewlekle chorym”,
kurs dokształcający dla pielęgniarek, Hospicjum, Koszalin 2012


"Kontakt z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi"

kurs dokształcający dla pielęgniarek, Szpital Wojewódzki "Drewnica" (mazowieckie), 2012,
2 edycje

"Kontakt z pacjentem onkologicznym i jego rodziną",
Centrum Szkolenia Lekarzy, Warszawa, 2012
szkolenie dla farmaceutów

"Kontakt z pacjentem onkologicznym i jego rodziną"
Centrum Szkolenia Lekarzy, Warszawa 2012
szkolenie dla lekarzy rodzinnych

"Anoreksja chorobą XXI wieku"
Gimnazjum im.  S. Sempołowskiej, Warszawa 2012

"Hipnoza w słuzbie psychosomatyki" 
Gimnazjum im. S. Sempołowskiej Warszawa, 2012

"Kontakt z pacjentem",

s
zkolenie dla rejestratorek medycznych, Instytut Reumatologii, Warszawa 2011,

"Kontakt z pacjentem przewlekle chorym. Efektywna komunikacja",
  2011
  Centrum Szkolenia Lekarzy,  Warszawa
  Szkolenie dla lekarzy

"Kontakt z pacjentem przewlekle chorym" 2011
  Centrum Szkolenia Lekarzy, Warszawa

Kurs dokształcający: "Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek i położnych", 2011

zlecenie firmy Abbott : Warszawa 2 edycje, Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Olsztyn,
Kraków, Łódź, Lublin, Katowice 2 edycje, Gdańsk

"Kontakt z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi"  2011
SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy (3 edycje)
Tomaszów Lubelski 2011 (2 edycje),Hrubieszów 2011 (2 edycje)
Specjalistyczny Gabinet Terapii Logopedycznej, Zamość 2011

"Rozwój psychoseksualny dziecka", 2011
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Warszawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Brodnica
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Grójec

"Neuropsychologia. Podstawy diagnozy i terapii", 2011
Elpol, Konin

Warsztat dla seniorów z zakresu psychologii zdrowia, 2011
Miasto Stołeczne Warszawa

VIII Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne, Warszawa 10 XII 2010

"Postawy rodziców wobec stwierdzonej u dziecka wady wrodzonej"
 Centrum Zdrowia Dziecka, wystąpienie Alicja Grzesiak

"Psychologiczne aspekty chorowania i udzielania pomocy",
2010

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, Ciechanów

"Opieka nad pacjentem chorym psychicznie"
2010
,
Jachranka, Soczewka k. PłockaBiałobrzegi szkolenie dla pracowników  socjalnych (3 edycje)
1. Kontakt z pacjentem przewlekle chorym.
2. Kontakt z chorymi z zaburzeniami psychicznymi.
3. Rola terapeutyczna - pomoc.  Rozpoznawanie potrzeb chorego.  Umieranie, żałoba.
4. Wypalenie zawodowe.

Wykłady interaktywne z zakresu "Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek i położnych" oraz
"Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych" 2010-2011
Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa, 2011, zlecenie firmy Roche Polska sp. z o.o.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w 2010  Zamość (9 edycji)
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie   2010    

Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa, Postępy w Intensywnej Terapii Noworodkowej i Dziecięcej Wisła 28 II 2010

Centrum  Zdrowia Dziecka, "W dżungli rozpaczy, gniewu i nadziei" wystąpienie  Alicja Grzesiak

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej, Szpital Ostrołęka 2010
1. Aspekty psychologiczne w opiece paliatywnej nad chorym i jego rodziną,
2. Postępowanie z chorym z objawami lęku i zaburzeniami snu,
3. Opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem terminalnie chorym, umierającym i jego rodziną,
4. Wybrane formy opieki komplementarnej.

"Rozwój psychoseksualny dziecka", Warszawa 2010
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Otwock
Urząd Miasta Otwocka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Kazimierza Wielka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sokółka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, Bydgoszcz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 18, Warszawa
Zespół Poradni Nr 2, Lublin
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejsce Piastowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, Krosno
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Jasło
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Dąbrowa Białostocka

"Neuropsychologia. Podstawy diagnozy i terapii", Warszawa 2010
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Opoczno
Prywatny Gabinet Psychologiczny, Kutno
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Nr 5, Poznań

Spotkania z seniorami, 2009 i 2010 i 2011, 2012
1. "Poczucie szczęścia jako wyznacznik jakości życia"
     Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Piaseczno
     Urząd Dzielnicy Wola, Warszawa
     Konstanciński Dom Kultury,  Konstancin,
     Kozienickie C.Kultury, Rekreacji i Sportu, Kozienice
     Grójecki Ośrodek Kultury, Grójec.
2.  "Twórczy stres"
     Urząd Dzielnicy Wola, Warszawa,
     Konstanciński Dom Kultury, Konstancin,
     Kozienickie C. Kultury, Rekreacji i Sportu, Kozienice
     Grójecki Ośrodek Kultury, Grójec
     Dom Kultury, Chynów
3. "Wpływ umysłu i emocji na układ immunologiczny"
    Grójecki Ośrodek Kultury, Grójec
    Konstanciński Dom Kultury, Konstancin
    Kozienickie C. Kultury, Rekreacji i Sportu, Kozienice
4. "Relaksacja jako sposób na poprawę zdrowia"
     Urząd Dzielnicy Wola, Warszawa
     Konstanciński Dom Kultury, Konstancin
5. "Psychologiczne metody zwalczania bólu"
    Urząd Dzielnicy Wola, Warszawa
6."Efektywna komunikacja. Jak mówić, aby nas słuchano?"
    Urząd Dzielnicy Wola, Warszawa
    Grójecki Ośrodek Kultury, Grójec
    Ośrodek Kultury, Góra Kalwaria
7. "Satysfakcjonujący kontakt z innymi ludźmi, czyli asertywność"
    Urząd Dzielnicy Wola, Warszawa
    Kozienicki Dom Kultury, Kozienice
8. "Rola stresu i emocji we wzmacnianiu i osłabianiu układu immunologicznego"
    Ośrodek Kultury Góra Kalwaria
9. "Asertywność czyli budowanie zdrowej relacji z innymi"
     Urząd Dzielnicy Wola, Warszawa
     Ośrodek Kultury, Góra Kalwaria
     Kozienicki Dom Kultury, Kozienice
     Konstanciński Dom Kultury, Konstancin
10. "Układ immunologiczny, nasz wpływ na jego słabość lub siłę w aspekcie psychologicznym"
     Ośrodek Kultury, Góra Kalwaria
11."Pogodna jesień życia. Kilka słów o przemijaniu".
     Urząd Dzielnicy Wola, Warszawa  
 

"Kontakt z dzieckiem przewlekle chorym" 2010
 
Centrum Zdrowia Dziecka, oddział onkologii i chemioterapii, Warszawa

Konferencja naukowo – szkoleniowa
"Zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania chorych", 2009,  Szpital Ostrołęka
"Wypalenie zawodowe personelu medycznego - problem wciąż aktualny"


I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek,  Warszawa 2009, Instytut Reumatologii

Zagrożenie pracy zawodowej a zdrowie pielęgniarki" wykład nt: "Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek"

Realizacja kursów dokształcających dla pielęgniarek i położnych  2006-2010
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Płock  (2 edycje)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sierpc
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Zamość ( 9 edycji)
Fundacja Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
SZPZ Lecznictwa Otwartego, Warszawa

Wojewódzki Szpital Bródnowski Warszawa
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, Warszawa
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Warszawa (2 edycje)
Poliklinika MSWiA Piaseczno
Instytut Reumatologii Warszawa
Międzyleski Szpital Specjalistyczny Warszawa
Szpital Specjalistyczny Św. Zofii Warszawa
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Otwock (3 edycje)
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie L.


Wsparcie psychologiczne w grupach interwencyjnych, Warszawa 2009
Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA, Warszawa


"Zdrowy uczeń" Warszawa 2008

Szkolenie dla pielęgniarek pracujących w szkołach.
* Wczesne rozpoznawanie i reagowanie na sytuacje występowania przemocy w rodzinie.
* Wypalenie zawodowe pielęgniarek.


X Fesiwal Nauki - Warszawa 2008

"W poszukiwaniu zagubionego sensu, czyli komunikacyjna dżungla miedzy nadawcą a odbiorcą" 21 IX 2008r. Auditorium Maximum UW,
 

Szkolenie dla dyrektorów domów dziecka, Warszawa 2008
Psychologiczne aspekty powstawania choroby i chorowania.
 

Realizacja kursu dla pielęgniarek "Przyjazny dotyk", 2008
Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa


Szkolenia lekarzy ginekologów i położnych w zakresie prewencji raka szyjki macicy, część dot.komunikacji z pacjentem, 2007-2008

Szpital Solec SP ZZOZ Warszawa
Szpital Specjalistyczny im. Św. Zofii SPZOZ Warszawa
Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki SPZOZ Warszawa
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ Warszawa
Szpital Ginekologiczno-Położniczy „Inflancka" SPZOZ Warszawa
Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny SPZOZ Warszawa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Warszawa-Ursynów
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Warszawa-Białołęka
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wola
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Północ
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Południe 


Szkolenie dla licealistów "Wpływ emocji na powstawanie chorób cywilizacyjnych" 2007/2008

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego Warszawa


I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek Warszawa 2007 Instytut Reumatologii Warszawa i Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego

"Zagrożenie pracy zawodowej a zdrowie pielęgniarki" wykład nt: "Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek"


XI FESTIWAL NAUKI 21 - 30 XI września 2007 Warszawa

"Psychoneuroimmunologia czyli wpływ umysłu na powstawanie chorób przewlekłych"
23 IX 2007, Auditorium Maximum UW


Realizacja kursu dla pedagogów i nauczycieli "Rozwój psychoseksualny dzieci" 2007

Przedszkole 311 Warszawa
Przedszkole 349 Warszawa
 

Szkolenie dla wolontiaruszy w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom starszym, przewlekle chorym, 2007
Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści Wołomin


II Konferencja naukowo-szkoleniowa dla pielęgniarek reumatologicznych Ustroń 2006 Instytut Reumatologii Warszawa i Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny

"Pacjent-Pielęgniarka-Nowoczesne metody leczenia i pielęgnacji" wykład nt. "Kontakt z pacjentem przewlekle chorym"