baner9
Previous Next

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych

"Kontakt z pacjentem przewlekle chorym"

Zawartość kursu :

1. Moduł: "Psychoneuroimmunologia" , teoria i ćwiczenia.

• STRES – eustres i dystres  

2. Moduł: "Psychoonkologia" , teoria i ćwiczenia

• Psychologiczne etapy choroby przewlekłej i techniki nawiązywania   kontaktu z pacjentem na każdym etapie choroby
• Efektywna komunikacja
• Umiejętności asertywne

3. Moduł: Zespół wypalenia zawodowego, tepria

Głównym tematem kursu są zasady efektywnej komunikacji z pacjentem, rodziną pacjenta, współpracownikami.

Przedmiot kształcenia:
- opieka psychologiczna nad chorym na choroby przewlekłe, na choroby nieuleczalne, nad chorym terminalnie,
- pogłębienie wiedzy o możliwych działaniach w chwilach trudnych dla pacjenta, podczas załamania, lęku, bólu a także przed zbliżającą się śmiercią,
- poszerzenie umiejętności empatii,
- pogłębienie umiejętności rozmowy z pacjentem i jego bliskimi nt. choroby, jej rokowań, sposobu przebiegu, możliwości powikłań, zabiegów medycznych.

Cena 300,-/os na zamówienie

Godz. 09.00 - 17.00