W czym możemy Ci skutecznie pomóc?

Hipnoza i techniki transowe pomogą Ci zwalczyć przewlekłą chorobę, zlikwidują lub zmniejszą ból, stany lękowe, fobie, depresję, niskie poczucie własnej wartości, poprawią jakość życia. WEWNĘTRZNE DZIECKO: To Twoje emocje i uczucia, radość i ciekawość. Gdy nie mogły rozwinąć się właściwie, albo zostały zablokowane na wczesnym etapie rozwoju, trudno osiągnąć Ci spokój, realizować się w związkach uczuciowych, odczuwać dumę z sukcesów. Możesz to zmienić wchodząc do grupy osób z tymi samymi problemami lub pracując indywidualnie. Z pomocą psychoterapeuty pokonasz depresję, lęki, fobie, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia psychiczne, problemy w związkach.

Gdy czujesz się źle, przyjdź do nas.

Zapraszam w imieniu całego zespołu
Alicja Grzesiak

"Kurs dla rejestratorek medycznych"

CELE SZKOLENIA:
1. Pogłębienie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji z pacjentami
2. Nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego komunikowania się i radzenia sobie w rozmowach z tzw. „trudnym pacjentem”.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do szkolenia
2. Modele komunikacji.
3. Zasady komunikacji werbalnej. Rozmowa telefoniczna.
4. Rola komunikacji niewerbalnej.
5. Style własnej komunikacji.
6. Bariery komunikacyjne. Zwrócenie uwagi na komunikat "ja"
7. Techniki aktywnego słuchania pacjentów.
8. Błędy w ocenie siebie i innych.
9. Style rozwiązywania trudnych sytuacji.
10.Inteligencja emocjonalna. Rola empatii w kontakcie z pacjentami.
11. Postawa asertywna i jej wpływ na rodzaj komunikacji:
- asertywna odmowa
- radzenie sobie z gniewem pacjenta
- wyrażanie negatywnych emocji
12. Ewaluacja szkolenia.

METODYKA SZKOLENIA:
Ćwiczenia i zadania indywidualne i grupowe, brainstorming - Dyskusja grupowa - Odgrywanie ról

CZAS TRWANIA:
1 DZIEŃ – 8 GODZIN

MATERIAŁY:
flipchart/tablica; laptop, rzutnik multimedialny