W czym możemy Ci skutecznie pomóc?

Hipnoza i techniki transowe pomogą Ci zwalczyć przewlekłą chorobę, zlikwidują lub zmniejszą ból, stany lękowe, fobie, depresję, niskie poczucie własnej wartości, poprawią jakość życia. WEWNĘTRZNE DZIECKO: To Twoje emocje i uczucia, radość i ciekawość. Gdy nie mogły rozwinąć się właściwie, albo zostały zablokowane na wczesnym etapie rozwoju, trudno osiągnąć Ci spokój, realizować się w związkach uczuciowych, odczuwać dumę z sukcesów. Możesz to zmienić wchodząc do grupy osób z tymi samymi problemami lub pracując indywidualnie. Z pomocą psychoterapeuty pokonasz depresję, lęki, fobie, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia psychiczne, problemy w związkach.

Gdy czujesz się źle, przyjdź do nas.

Zapraszam w imieniu całego zespołu
Alicja Grzesiak

"Empatia kinestetyczna"

Metoda:  

• Psychoterapia ruchem i tańcem jest metodą, która wykorzystuje ruch i taniec, aby w twórczy sposób uruchamiać proces integracji osoby w sferze emocjonalnej, poznawczej, społecznej i fizycznej.
• Przy pomocy ruchu i elementów tańca (a czasem tylko oddechu lub gestów) poznajemy samych siebie, lepiej rozumiemy swoje emocje i zachowania, odnajdujemy swój potencjał, bardziej akceptujemy siebie i poprawiamy relacje z innymi.
• Aby uczestniczyć w zajęciach nie jest potrzebne doświadczenie w tańcu, zajęcia  nie polegają na jego nauce. Dają natomiast możliwość doświadczania siebie poprzez ciało i ruch.

Cele zajęć:

• sposoby integracji uczestników poprzez zajęcia ruchowe i tańce integracyjne,
• eksploracja sposobów budowania bezpieczeństwa w grupie,
• ćwiczenia ukazujące własny sposób bycia w kontakcie z innymi,
• dostrzeżenie preferowanego sposobu budowania relacji,
• poszerzenie możliwości tworzenia relacji z innymi za pomocą ruchu, elementów tańca i zabawy.
• pogłębienie świadomości ciała – ćwiczenia,
• pogłębienie świadomości przestrzeni, ruch w przestrzeni trójwymiarowej,
• zabawa ciałem,
• praca z wyobraźnią i kreatywnością dziecka,
• zabawa z głosem w ruchu,
• zabawy ruchowe wykonywane w grupie,
• rozszerzanie zakresu ruchu dzieci poprzez prace na biegunach jakości: czasu, ciężaru, przepływu, przestrzeni.

Warsztat z empatii kinestetycznej jest pomocny dla osób pracujących z osobami chorymi psychicznie, zaburzonymi, upośledzonymi, dziećmi i młodzieżą

Jakie możliwości daje szkolenie?:

• lepszy wgląd w siebie,
• dostrzeżenie własnych preferencji budowania relacji, możliwość eksploracji innych,
• dostrzeżenie języka ciała jako narzędzia budowania relacji, przełamywania barier,
• możliwość otwarcia się na to co nowe, twórcze, inne, niepowtarzalne,
• indywidualne korzyści w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestnika. Każdy wnosi własny element, który grupa wykorzystuje podczas warsztatu.


Plan szkolenia:  Czas realizacji: 8 godzin
 
Sesja I

Integracja uczestników, poznanie oczekiwań względem szkolenia
Poszerzanie sposobów budowania bezpieczeństwa w grupie

Sesja II

Ćwiczenia ukazujące możliwości rozwoju umiejętności empatycznych za pomocą ruchu.
Zajęcia mające na celu wgląd w preferencje sposobu budowania relacji z podopiecznymi. 

Sesja III

Tworzenie relacji bez słów: korzystanie z ruchu, tańca i zabawy w celu bycia z grupą.
Tańce integracyjne
Podsumowanie szkolenia.