W czym możemy Ci skutecznie pomóc?

Hipnoza i techniki transowe pomogą Ci zwalczyć przewlekłą chorobę, zlikwidują lub zmniejszą ból, stany lękowe, fobie, depresję, niskie poczucie własnej wartości, poprawią jakość życia. WEWNĘTRZNE DZIECKO: To Twoje emocje i uczucia, radość i ciekawość. Gdy nie mogły rozwinąć się właściwie, albo zostały zablokowane na wczesnym etapie rozwoju, trudno osiągnąć Ci spokój, realizować się w związkach uczuciowych, odczuwać dumę z sukcesów. Możesz to zmienić wchodząc do grupy osób z tymi samymi problemami lub pracując indywidualnie. Z pomocą psychoterapeuty pokonasz depresję, lęki, fobie, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia psychiczne, problemy w związkach.

Gdy czujesz się źle, przyjdź do nas.

Zapraszam w imieniu całego zespołu
Alicja Grzesiak

"Kontakt z pacjentem onkologicznie chorym" Kampania Czujności Onkologicznej Lux-Med
   
KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT
Prowadzenie dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, internista, psychiatra, psycholog. Wersja wykładu lub warsztatu, przy warsztacie dodatkowy trener.   

ZABURZENIA NASTROJU A CHOROBY SOMATYCZNE
Prowadzenie dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, internista, psychiatra, psycholog. Wykład.

WYPALENIE ZAWODOWE A DEPRESJA U PRACOWNIKÓW SŁUZBY ZDROWIA
Prowadzenie dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, internista, psychiatra, psycholog.Wersja wykładu lub warsztatu, przy warsztacie dodatkowy trener.  

NOWOŚĆ! DEPRESJA POPORODOWA

1.Wprowadzenie do problematyki poporodowych zaburzeń nastroju
    Rozpoznawanie czynników ryzyka depresji poporodowej, w tym:
     - Doświadczenie porodu i karmienie piersią a depresja poporodowa
     - Różnicowanie depresji poporodowej od smutku poporodowego i psychozy połogowej
2. Samobójstwo i dzieciobójstwo, jako zagrożenia wynikające z choroby.
    Czynniki protekcyjne i zasoby pomocne w walce z depresją poporodową
3. Przegląd, charakterystyka i zasady wykorzystywania dostępnych metod diagnostycznych
4. Jak reagować? Wczesna pomoc na poziomie relacji położna-pacjentka i jej rodzina
    Edukacja rodziny pacjentki

Inne szkolenia z zakresu psychologii zdrowia oraz
• Komunikacja i asertywność
• Radzenie sobie ze stresem
• Mobbing w środowisku lekarzy