baner9
Previous Next

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych

"Psychologiczne aspekty opieki okołoporodowej"

2-dniowy kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych - dni można podzielić zgodnie z potrzebami zamawiającego  

1 dzień  - Szczęśliwa mama, zdrowe dziecko
I część

• Neurobiologia stresu
• Mechanizm powstawania lęku

- Natrętne myśli

Umiejętności nabyte w I części:
Wiedza nt. stresu, który towarzyszy rodzącej kobiecie, oraz umiejętność udzielenia pomocy podczas istniejącego lęku.

II część

• Znaczenie oddechu w stresie i lęku
• Hipnoza i autohipnoza

- ćwiczenia

Umiejętności nabyte w II części:
Umiejętność praktycznego wykorzystania oddechu podczas reakcji stresowej i w lęku. Wiedza o sposobach zmiany świadomości, które prowadzą do autohipnozy.

III część

• Autohipnoza

- ćwiczenia

• Terapia bólu

Umiejętności nabyte w III części:
Poznanie psychologicznych sposobów terapii bólu.

IV część

• Kontakt z kobietą rodzącą i jej rodziną

- Zasady prawidłowej komunikacji
- Błędy w komunikacji

Umiejętności nabyte w IV części:
Wiedza w zakresie prawidłowej komunikacji z pacjentką i jej rodziną.
Metody pracy opierają się na psychoedukacji, technikach relaksacyjnych i transowych, ćwiczeniach oddechowych, pracy z ciałem i metodach ułatwiających radzenie sobie ze stresem i lękiem oraz dających poczucie bezpieczeństwa.

METODY PRACY:
Ćwiczenia i zadania indywidualne i grupowe,

• Brainstorming
• Dyskusja grupowa
• Odgrywanie ról

SPRZĘT i MATERIAŁY wykorzystywane w trakcie szkolenia:

• laptop, rzutnik multimedialny
• filmy edukacyjne
• case studies
• materiały informacyjne

Każdy blok tematyczny ma charakter wykładowo - warsztatowy.
Podczas szkolenia wykorzystane zostaną opisy przypadków, filmy edukacyjne, Rozwijanie umiejętności praktycznych w oparciu o case studies, pracę w grupach, pracę w parach, dyskusję panelową i inne.

Cena 200,-/os na zamówienie

Czas trwania - 8 godz.

2 dzień - DEPRESJA POPORODOWA
I część

• Wprowadzenie do problematyki poporodowych zaburzeń nastroju
• Objawy depresji poporodowej
• Rozpoznawanie czynników ryzyka depresji poporodowej, w tym:
- Doświadczenie porodu i karmienie piersią a depresja poporodowa
• Inne zaburzenia okresu okołoporodowego
• Różnicowanie depresji poporodowej od smutku poporodowego i psychozy połogowej

Umiejętności nabyte podczas bloku szkoleniowego:
Uczestnicy wiedzą czym jest depresja poporodowa i znają jej objawy Uczestnicy potrafią rozpoznać czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na depresję poporodową i potrafią odróżnić depresję poporodową od innych zaburzeń okresu okołoporodowego

II część

• Samobójstwo i dzieciobójstwo, jako zagrożenia wynikające z choroby
• Depresja poporodowa - konsekwencje dla relacji z dzieckiem i rodziną
• Czynniki protekcyjne i zasoby pomocne w walce z depresją poporodową

Umiejętności nabyte podczas bloku szkoleniowego:
Uczestnicy rozumieją konsekwencje depresji poporodowej kobiety i jej relacji z najbliższymi oraz znają zagrożenia wynikające z depresji poporodowej.
Uczestnicy potrafią rozpoznać czynniki protekcyjne służące skutecznej walce z chorobą

III część

• Zasady obserwacji po kątem czynników ryzyka i symptomów choroby - na co zwracać uwagę w codziennej praktyce?
- Wytyczne dla pielęgniarek i położnych
• Przegląd, charakterystyka i zasady wykorzystywania dostępnych metod diagnostycznych
• Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy służącej rozpoznaniu objawów depresji poporodowej

Umiejętności nabyte podczas bloku szkoleniowego:
Uczestnicy znają metody monitorowania kobiet w okresie okołoporodowym Uczestnicy potrafią używać metod służących rozpoznawaniu czynników ryzyka depresji poporodowej Uczestnicy potrafią rozpoznawać czynniki ryzyka i objawy depresji poporodowej w codziennej praktyce

IV część

• Przykładowe formy oddziaływań interwencyjnych i profilaktycznych oraz ich skuteczność
• Jak reagować? Wczesna pomoc na poziomie relacji położna-pacjentka i jej rodzina
• Zasady kontaktu - rozmowa z pacjentką w depresji poporodowej
• Edukacja rodziny pacjentki

Umiejętności nabyte podczas bloku szkoleniowego:
Uczestnicy znają zasady kontaktu z pacjentką z objawami depresji poporodowej i wiedzą, jak reagować w sytuacji rozpoznania symptomów. Uczestnicy potrafią nawiązać kontakt z pacjentką i jej rodziną oraz edukować rodzinę pacjentki z objawami depresji poporodowej w zakresie rozumienia choroby i radzenia sobie z nimi
Podczas warsztatów zostaną zastosowane różnorodne metody pomocy opierające się na psychoedukacji, terapii poznawczo-behawioralnej, metodach relaksacyjnych, ćwiczeniach oddechowych, pracy z ciałem i innych technikach ułatwiających radzenie sobie ze stresem i emocjami, wzmacniających potencjały i zasoby osobiste.

METODY PRACY:
Ćwiczenia i zadania indywidualne i grupowe

• Brainstorming
• Dyskusja grupowa
• Odgrywanie ról
• Praca z kamerą

SPRZĘT i MATERIAŁY wykorzystywane w trakcie szkolenia:

• flipchart/tablica; laptop, rzutnik multimedialny
• filmy edukacyjne
• case studies
• materiały informacyjne

Każdy blok tematyczny ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną opisy przypadków, filmy edukacyjne, kwestionariusze do diagnozy i autodiagnozy.
Rozwijanie umiejętności praktycznych ma miejsce w oparciu o case studies, pracę z kwestionariuszami diagnostycznymi, pracę w grupach, pracę w parach, dyskusję panelową i inne.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu zawierającego zagadnienia merytoryczne omawiane podczas szkolenia oraz kwestionariusze do rozpoznawania symptomów depresji poporodowej.

Cena 200,-/os na zamówienie

Czas trwania - 8 godz.

Informacja: można zamówić wersję 1- lub 2-dniową