baner9
Previous Next

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych

"Kontakt z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi"


PROGRAM SZKOLENIA
Tematyka
Wprowadzenie do szkolenia – podstawowe informacje o komunikacji interpersonalnej w kontekście pracy z pacjentem zaburzonym psychicznie. Omówienie modelu prawidłowej relacji interpersonalnej jako punkt odniesienia dla jej zaburzeń w przypadku osób chorych.

Schizofrenia – omówienie zagadnienia. Klasyfikacja psychoz, charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie/terapia, epidemiologia, przykłady obrazów klinicznych. Zasady postępowania z pacjentem i budowania konstruktywnych relacji zaufania, ograniczenia pacjentów wynikające z choroby i ich rola w kontaktach społecznych w tym z personelem medycznym. Rola personelu medycznego średniego szczebla w procesie zdrowienia pacjenta chorego na schizofrenię. Zakres współpracy pielęgniarek z lekarzem, psychologiem i rodziną pacjenta. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kłopotliwych. Praca warsztatowa z przykładem klinicznym pacjenta.

Depresja – omówienie zagadnienia. Klasyfikacja, charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie/terapia, epidemiologia, przykłady obrazów klinicznych. Czynniki utrudniające komunikację. Sposoby reagowania na specyficzne objawy osób z depresją w tym interwencji kryzysowej w sytuacjach trudnych. Szczególna rola pielęgniarki w procesie wsparcia osób chorych na depresję. Zasady skutecznej i terapeutycznej komunikacji z pacjentem. Omówienie przykładów klinicznych. Potrzeby i oczekiwania pacjentów względem personelu. Współpraca z rodzinami pacjentów i pozostałym personelem medycznym w aspekcie procesu zdrowienia pacjenta

Zespoły otępienne – omówienie zagadnienia. Klasyfikacja, stadia choroby, charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie/terapia, epidemiologia. Ograniczenia w komunikacji z pacjentem w kolejnych stadiach otępienia. Informacje na temat funkcjonowania poszczególnych procesów poznawczych i emocji, i ich znaczenia w postrzeganiu rzeczywistości przez pacjentów otępiennych. Zasady budowania bezpiecznego kontaktu z pacjentem otępiennym i sposoby radzenia sobie w szczególnie trudnych sytuacjach. Analiza przypadków klinicznych.

Autyzm – omówienie zagadnienia. Klasyfikacja, charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie/terapia, epidemiologia. Wprowadzenie do specyfiki wewnętrznego świata przeżyć pacjenta z autyzmem na potrzeby konstrukcji właściwych postaw przyjmowanych w procesie leczenia przez personel medyczny. Omówienie szczególnych ograniczeń wynikających z autyzmu. Analiza przypadku.

Uzależnienia – omówienie zagadnienia. Klasyfikacja, typy uzależnień, substancje psychoaktywne, objawy specyficzne dla określonych uzależnień, leczenie/terapia, epidemiologia. Zasady postępowania z pacjentem uzależnionym, ograniczenia pacjentów wynikające z uzależnienia i ich rola w kontaktach społecznych w tym z personelem medycznym. Rola personelu medycznego średniego szczebla w procesie terapii osób uzależnionych. Zakres współpracy pielęgniarek z lekarzem, psychologiem i rodziną pacjenta. Sytuacje trudne typowe dla osób uzależnionych. Warsztatowa analiza przykładów konfrontacji z pacjentami o różnych typach uzależnień.


KONSPEKT DO SZKOLENIA

Temat szkolenia
„Praca z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi”
Cele szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji w zakresie kontaktu, komunikacji i opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi leczonym w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, dps.
Forma
Wykład-prezentacja. Warsztat - ćwiczenia praktyczne.
Czas trwania
1 dzień – 8 godzin
Wykorzystywane urządzenia
Komputer, projektor multimedialny, flipchart
Materiały szkoleniowe
Materiały drukowane do szkolenia pt. „Praca z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi”

Cena

Cena 200,-/os na zamówienie