baner9
Previous Next

Szkolenia dla lekarzy

"Kontakt z pacjentem onkologicznie chorym" Kampania Czujności Onkologicznej Lux-Med
   
KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT
Prowadzenie dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, internista, psychiatra, psycholog. Wersja wykładu lub warsztatu, przy warsztacie dodatkowy trener.   

ZABURZENIA NASTROJU A CHOROBY SOMATYCZNE
Prowadzenie dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, internista, psychiatra, psycholog. Wykład.

WYPALENIE ZAWODOWE A DEPRESJA U PRACOWNIKÓW SŁUZBY ZDROWIA
Prowadzenie dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, internista, psychiatra, psycholog.Wersja wykładu lub warsztatu, przy warsztacie dodatkowy trener.  

NOWOŚĆ! DEPRESJA POPORODOWA

1.Wprowadzenie do problematyki poporodowych zaburzeń nastroju
    Rozpoznawanie czynników ryzyka depresji poporodowej, w tym:
     - Doświadczenie porodu i karmienie piersią a depresja poporodowa
     - Różnicowanie depresji poporodowej od smutku poporodowego i psychozy połogowej
2. Samobójstwo i dzieciobójstwo, jako zagrożenia wynikające z choroby.
    Czynniki protekcyjne i zasoby pomocne w walce z depresją poporodową
3. Przegląd, charakterystyka i zasady wykorzystywania dostępnych metod diagnostycznych
4. Jak reagować? Wczesna pomoc na poziomie relacji położna-pacjentka i jej rodzina
    Edukacja rodziny pacjentki

Inne szkolenia z zakresu psychologii zdrowia oraz
• Komunikacja i asertywność
• Radzenie sobie ze stresem
• Mobbing w środowisku lekarzy